недеља, 30. септембар 2012.

ГЛАДЬТЕ СУХИХ И ЧЕРНЫХ КОШЕК
Ne spadam u bibliofile, kolekcionare ili slične sorte, ali izgleda da u meni čuče i takve težnje – više onako, što bi rekli psiholozi, latentno.
Okidač koji ih s vremena na vreme aktivira svakako nisu izlozi novih knjižara ovdašnjih, koji me uglavnom odbijaju. Dovoljan je letimičan pogled da ukapiram kako tu nema dibidus ničeg za mene. S druge strane, recimo, potez Kneza Miloša – Srpskih vladara, gde su smeštene knjižare Službenog glasnika i SKZ-a, prilično mi je interesantan. Klio, koliko znam, nema svoju knjižaru, ama i njihovim sam sočinjenijima spreman da poklonim pažnju.
Ipak, od razgledanja novih (ili što neki ljudi vole da kažu, recentnih) izdanja, kvalitativno je drukčiji osećaj potrage za starim, bajatim knjigama. Za onima koje ste recimo već uzimali iz raznoraznih biblioteka, viđali ih po tuđim stanovima i znate za njih već godinama, a sad ste u prilici da nabavite i sopstveni primerak.
Ima, dabogme, punktova po gradu na kojima se takve težnje mogu zadovoljiti, a jedan od njih je stanovita tezga na stanovitoj autobuskoj stanici u Zemunu. Sticajem prilika nad kojima nemam bogzna kakvu kontrolu, prinuđen sam da u tom kraju provodim znatno više vremena nego što bih želeo. Pa osim što ponekad naletim na znamenite rezidente tamošnje, poput Teofila Pančića, Ivana Klajna ili Nebojše Ilića, nedavno me dočeka i lep pogled na dobar broj starih Nolitovih i Prosvetinih izdanja skupljenih na malom prostoru. A takav prizor uglavnom me ne ostavlja ravnodušnim. Pored dotične tezge po vas dan ordinira jedan tip, a kako izgleda ordinirati po vas dan na autobuskoj stanici pored tezge s polovnim knjigama, ne znam i ne bih voleo da saznam.
Elem, Nolitova biblioteka Orfej, koju je uređivao Zoran Mišić, svakako beše jedna od najrespektabilnijih edicija u izdavaštvu bivše države, pa kad mi se već našao tu pred nosom, reših da uʼapsim sledeći naslov.


Osim Mišićevog uredničkog potpisa, tu je potpis Nane Bogdanović kao kopriređivačice i autorke opširnog predgovora. Rodoslov najpoznatije naše rusistkinje možete pogledati ovde (tačnije, u centru rodoslova je njen sin) – vrlo je interesantno. Pesme su u vrhunskim prevodima, a kako i ne bi bile kad su ih prevodili Danilo Kiš, Branko Miljković, Bora Ćosić, Oskar Davičo, Stanislav Vinaver... Antologija inače sadrži ključne pesnike ruskog simbolizma i avangarde, čija su imena, nadam se, poznata. Sve u svemu, veliki broj dobrih ličnosti skupljen između jednih korica.
E, sad ćemo malo da se sprdamo srpski i eto nam ga ruski. Sledi nekoliko pesama iz antologije, paralelno u originalu i prevodu. Odabrao sam Valerija Brjusova, jednog od tzv. starijih ruskih simbolista, a za njim slede dvojica što su lupali „šamar javnom mnjenju“ (Пощечина обещственному вкусу) – Velimir Hlebnjikov i superstar Vladimir Vladimirovič, ali onaj čije prezime ne počinje na P.ДУХИ ОГНЯ

Потоком широким тянулся асфальт.
Как горящие головы темных повешенных,
Фонари в высоте, не мигая, горели.
Делали двойственным мир зеркальные окна.

Бедные дети земли
Навстречу мне шли,
Города дети и ночи
(Тени скорбен неутешенных,
Ткани безвестной волокна!):

Чета бульварных камелий,
Франт в распахнутом пальто,
Запоздалый рабочий,
Старикашка хромающий, юноша пьяный...

Звезды смотрели на мир, проницая туманы,
Но звезд - в электрическом свете - не видел
никто.
Потоком широким тянулся асфальт.

Шаг за шагом падал я в бездны,
В хаос предсветно-дозвездный.
Я видел кипящий базальт,
В озерах стоящий порфир,

Ручьи раскаленного золота,
И рушились ливни на пламенный мир,
И снова взносились густыми клубами, как пар,
Изорванный молньями в клочья.

И слышались громы: на огненный шар,
Дрожащий до тайн своего средоточья,
Ложились удары незримого молота.
В этом горниле вселенной,

В этом смешеньи всех сил и веществ,
Я чувствовал жизнь исступленных существ,
Дыхание воли нетленной.

О, мои старшие братья,
Первенцы этой планеты,
Духи огня!

Моей душе раскройте объятья,
В свои предчувствия - светы,
В свои желанья - пожары -
Примите меня!

Дайте дышать ненасытностью вашей,
Дайте низвергнуться в вихрь, непрерывный и
ярый,
Ваших безмерных трудов и безумных забав!

Дайте припасть мне к сверкающей чаше
Вас опьянявших отрав!
Вы, - от земли к облакам простиравшие члены,
Вы, кого зыблил всегда огнеструйный самум,
Водопад катастроф, -

Дайте причастным мне быть неуставной измены,
Дайте мне ваших грохочущих дум,
Молнийных слов!
Я буду соратником ваших космических споров,
Стихийных сражений,
Колебавших наш мир на его непреложной орбите!

Я голосом стану торжественных хоров,
Славящих творчество бога и благость грядущих
событий,
В оркестре домирном я стану поющей струной!

Изведаю с вами костры наслаждений,
На огненном ложе,
В объятьях расплавленной стали,
У пылающей пламенем груди,
Касаясь устами сжигающих уст!

Я былинка в волкане, - так что же!
Вы - духи, мы - люди,
Но земля нас сроднила единством блаженств и
печалей,
Без нас, как без вас, этот шар бездыханен и пуст!

Потоком широким тянулся асфальт.
Фонари, не мигая, горели,
Как горящие головы темных повешенных.
Бедные дети земли
Навстречу мне шли
(Тени скорбей неутешенных!):

Чета бульварных камелий,
Запоздалый рабочий,
Старикашка хромающий, юноша пьяный, -
Города дети и ночи...
Звезды смотрели на мир, проницая туманы.

Prevod Branka Miljkovića:Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй — пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.

Bobeobi pevale su usne
Veeomi pevali se gledi
Piieo pevale se veđe
Lieej – pevao se izgled
Gzi – gzi- gzeo pevao se lanac,
Tako na platnu nekih podudarnosti
Izvan dimenzija živelo je Lice. 
(Vera Nikolić i Bora Ćosić) 


В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Но моряной любес опрокинут
Чей-то парус в воде кругло-синей,
Но зато в безнадежное канут
Первый гром и путь дальше весенний.

U ovaj dan golubijeplavih medveda
Što su minuli niz tihe trepavice,
Nesreću iza sinjih voda
U čaši oka znak – probudi se.

Srebrnom kašikom pruženih očiju
Pruženo mi je more i nad njim burevesnik,
I nad šumnim morem vidim ptičju Rusiju
– prolete između trepavica neizvesnih.

Morska je prevrnula neman
U plavo more jedrila nečija,
No to je u beznađe pao
Prvi grom – i cesta je prolećnija.
(Olga Vlatković)


ЗАКЛЯТИЕ СМЕХОМ

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!


Zakletva u smeh

Nasmejte se, o, smejači!
Zasmejte se, o, smejači!
Ne smejte se podsmehom, ne smejančite smehovno!
Zasmejte se nasmejano!
O, smejanja nadsmehovna – smeh smehovnih ismejača!
O, ismej se, smešni smehu nadsmehovnih tih smejača!
O, Smehovo, o, Smehovo,
Osmej, nasmej, smehom, smeškom –
Smejunčićem, osmeščićem.
Nasmejte se, o, smejači!
Zasmejte se, o, smejači!
(M. M. Pešić)


Оставь.
Зачем мудрецам погремушек потеха?

Я — тысячелетний старик.

И вижу — в тебе на кресте из смеха

распят замученный крик.

Легло на город громадное горе

и сотни махоньких горь.

А свечи и лампы в галдящем споре

покрыли шопоты зорь.

Ведь мягкие луны не властны над нами, —

огни фонарей и нарядней и хлеще.

В земле городов нареклись господами

и лезут стереть нас бездушные вещи.

А с неба на вой человечьей орды

глядит обезумевший бог.

И руки в отрепьях его бороды,

изъеденных пылью дорог.

Он — бог,

а кричит о жестокой расплате,

а в ваших душонках поношенный вздошек.

Бросьте его!

Идите и гладьте —

гладьте сухих и черных кошек!

Громадные брюха возьмете хвастливо,

лоснящихся щек надуете пышки.

Лишь в кошках,

где шерсти вороньей отливы,

наловите глаз электрических вспышки.

Весь лов этих вспышек

(он будет обилен!)

вольем в провода,

в эти мускулы тяги, —

заскачут трамваи,

пламя светилен

зареет в ночах, как победные стяги.

Мир зашеве́лится в радостном гриме,

цветы испавлинятся в каждом окошке,

по рельсам потащат людей,

а за ними

все кошки, кошки, черные кошки!

Мы солнца приколем любимым на платье,

из звезд накуем серебрящихся брошек.

Бросьте квартиры!

Идите и гладьте —

гладьте сухих и черных кошек!

Prevod Olge Vlatković: I najzad, da ponovimo još jedared:

Napustite kuće!
Idite, gladite,
gladite crne i mršave mačke!

петак, 28. септембар 2012.

Nova plejlista


Reših da sa čitateljstvom ovog bloga podelim još jednu plejlistu, ovog puta s muzikom nešto novijeg datuma. Praćenje aktuelnih tokova u muzici, filmu ili bilo kojoj drugoj oblasti oduvek me je zbunjivalo. Ja sam od onih koji ne umeju da prepoznaju nove vrednosti i da odvoje žito od kukolja. Tek mnogo kasnije mi dođe iz dupeta u glavu, ali sve je to naknadna pamet. Zato se mnogo bolje snalazim sa osamdesetima negoli recimo sa prošlom decenijom. Ipak, ovog puta sam rešio da se pozabavim baš tim periodom (da ne kažem: vremenskim periodom), i to drugom polovinom prohujalog desetleća (a to su godine koje privatno mrzim iz dna duše).
Dakle, lista je prilično nedokuvana, a obuhvata muziku iz tog vremena koja je mojim ušima najviše prijala. Mnogi su veterani tada snimili odlične ploče (Džon Hajat, Tom Rasel, Bob Frenk, Rej Vajli Habard, Badi Miler, Livon Helm i boga pitaj ko sve ne), ama ja sam se ovom prigodom opredelio da na listu turam koliko-toliko mlađe izvođače – tako da je ona dobrim delom napučena ekipom koja je rođena sedamdesetih i osamdesetih, a debitovala u prvoj deceniji XXI veka.
Uglavnom je tu reč o kantri/amerikana ugođaju, a lista ima muški i ženski blok. Pa tako u ovom prvom najpre u oči upada Džastin Tauns Erl, a kako i ne bi kad ima tako rečito ime. Pridružuju mu se njih petorica, prilično nasumično odabrani. Ne znam koliko su reprezentativni (Hejs Karl i Rajan Bingam to verovatno jesu), ali silom prilika zapade im da predstavljaju jednu određenu generaciju muških kantri glasova – pa sad, volj’ vam američka subotnja noć, volj’ vam slika ćaleta pre nego što je poginuo u Vijetnamu.Što se tiče žena, ima i tu muzikantkinja s pedigreom. Njih predstavlja Pijeta Braun, ćerka Grega Brauna, koja ovom prilikom u mislima razgovara s Loretom. A njena koleginica Sani Svini razgovara s drugom jednom kantri heroinom Ajris de Ment, dok se mlađahna Kendel Karson prpošno predstavlja publici, objavljujući na sva usta kako voli velike kamione i momke s poganim rečnikom. Heder Voters je hladna, oštra, decentna i to joj odlično stoji. Ama po meni sve ih je nadmašila Robin Ludvik, pevaljka u čijoj porodici takođe ima dosta muzičara, manje ili više poznatih. Čini mi se da je tu reč o najboljem ženskom glasu u novijem kantriju, ama ne treba mi mnogo verovati.

E, za kraj sam ostavio nekoliko kurioziteta. Nakon muškog i ženskog bloka sledi opskurni tip po imenu Sem Bejker, čovek koji se generacijski nikako ne uklapa u ovo što mu je prethodilo, jer je od svih ovih momaka i devojaka bar 20–30 godina stariji. Pa otkud taj Sima Pekar ovde među mlađarijom? E, zato što je on debitovao 2004, kad mu je bilo pet banki, a tri godine kasnije snimio je apsolutno remek-delo Pretty World, sa kojeg će ovom prilikom ispričati nešto o pesmi Waiting Around to Die.


Za njim sledi „ulični trubadur“ Majkl Ubaldini, opet jedan do panja opskurni tip o kojem ne znam bogzna šta. Ali slušajte samo ove stihove:

I just kept on strolling, some students offered me a ride
They drove a BMW, so I climbed on inside
They were all wealthy and rich, they hung out with the poor
They said the poor canʼt think for themselves, so they had to teach them more
One of them asked me point blank have I ever read Marx
I said Harpo was my favorite, but Groucho had the spark.
He threw me out of his car, said I was an imperialist
I said I’m an ordinary working stiff, thank you for the lift.

Šta reći osim: bravo, majstore, skresao si im u brk. I za kraj nešto potpuno drukčije – buka, ludilo i totalni raspad sistema s bendom Titus Andronicus. Ovi momci iz Nju Džerzija uzeli su ime, dabogme, po onoj Šekspirovoj drami, za koju je inače jedan od najvećih šekspirologa svih vremena Jan Kot napisao sledeće: „U tom komadu ima trideset i pet mrtvih, ne računajući vojnike, poslugu i lica manjeg značaja“. A i muzika ovog benda je u skladu s tim.
четвртак, 27. септембар 2012.

Pepeo i dijamant (Popiół i diament) 1958.***** 
(5)


  
Vala, ako ovo nije jedan od najboljih i „najikoničkijih“ prizora ikad viđenih na filmu, onda stvarno ne znam šta jeste. Ovo je bre bolje od onog kad Maks fon Sidov igra šah sa smrću na obali, kad Keri Grant bega od poljoprivrednog aeroplana ili kad se Džek Nikolson kezi kroz ona vrata.


Elem, Pepeo i dijamant sam gledao, čini mi se, tri puta. Ali nakon prva dva gledanja, on uopšte nije spadao u moje omiljene filmove niti je na mene ostavljao bogzna kakav utisak. Međutim, posle ovog trećeg gledanja stvari su se promenile. To samo pokazuje koliko nisam imao pojma i koliko nisam shvatao šta je to film.
Dakle, v čjom djela, što bi rekô jedan pisac i kolumnista. Ovo je film koji meni ni tematski, a ni po senzibilitetu nije naročito blizak. Verujem da me je to sprečavalo da prepoznam njegove prilično očigledne kvalitete. Ja sam valjda u filmovima tražio nešto što se podudara sa slikama i idejama koje inače nosim u glavi i kao najbolje filmove birao sam one koji na umetnički najuspeliji način trasponuju baš takve slike i ideje. A pretpostavljam da nešto slično rade i mnogi drugi gledaoci, pa i oni profesionalni koji sebe nazivaju kritičarima. Jer recimo, ako vi volite rege muziku, vama će i neka ne baš najbolja rege pesma biti bolja od neke vrhunske kantri pesme, na primer. To je s jedne strane ograničavajući faktor, a opet nerviraju me i oni gledaoci i kritičari koji se lepe za one kanonske filmove o kojima vlada uvreženo mišljenje kao o remek-delima, a koji mogu biti veoma dosadni. Jer, šta da radim s filmom koji se mene lično ni najmanje ne dotiče i koji mi ništa ne govori, ali je umetnički uspelo delo? Nisam pametan. Čitajte Hjuma, zna on ponešto o svemu ovome.Uglavnom, dok sam gledao Pepeo i dijamant, nekako sam svoje lične afinitete gurnuo pod tepih, a priklonio se opštijim umetničkim i estetskim kriterijumima. Nisam, dabogme, to učinio svesno, već je to nekako išlo samo od sebe. Volim da mislim da je to zbog toga što sam postao malo zreliji filmski gledalac (posle onoliko pogledanih filmova i godina koje sam nabio u guzicu, stvarno bi i trebalo, ali sa mnom se nikad ne zna) i da sam se koliko-toliko približio onome što Hjum naziva merilom ukusa.

Sve u svemu, to mi je omogućilo da ukapiram kako je ovaj film Andžeja Vajde čista perfekcija. U pitanju je struktura čiji su svi činioci usklađeni kako treba i koja se naravno ne svodi na puko formalno savršenstvo, već iza nje stoje kompletni, životni likovi i zaokružena slika sveta.
Pepeo i dijamant odvija se u vrlo precizno omeđenom vremenskom i prostornom odsečku – vreme: najvećim delom, noć i sledeće jutro; prostor: najvećim delom, jedan hotel i njegova okolina. Jasno, nije odabran bilo koji vremenski isečak, već sasvim određeni – reč je o jednom odsudnom istorijskom trenutku. U to malo vremena i prostora Vajda sabija kompletnu sliku jednog društva, zahvaćenog unutrašnjim previranjima i dubokim podelama, koje u sudbonosnom času treba da se odluči kojim će putem krenuti i kojem će se carstvu privoleti. Glavni likovi rastrzani su između kolektivnog i privatnog, između svojih uverenja i onoga što čini stvarni život. Iako film prikazuje samo jedan dan, dva glavna lika predstavljena su kao celovite ličnosti koje nose sa sobom svakojaka bremena iz prošlosti. U isto vreme, zbivanja su namerno učinjena do neke mere artificijelnim i izmeštena su iz logike svakodnevnog života. Vajda se ne drži doslovnog mimetičkog načela, već smišljeno zgušnjava događaje da bi ih učinio plastičnijim i ogoljenijim.

Priča se saopštava kroz niz izvanredno upečatljivih slika, koje možda ikonografski nisu ono što ja inače volim da gledam, ali su neosporno prelepe. I ambijenti i pokreti likova i kompozicija kadrova – lepo se vidi koliko je sve to promišljeno do najsitnijeg detalja i koliko sve ima svoju svrhu. Svaka pojedinačna scena (jedno, drugo i treće ubistvo, žena koja bogoradi, ašikovanje s konobaricom, paljenje čaša s alkoholom – ma sve) predstavlja po jedno prilično zaokruženo remek-delo, a opet sve služe celini.


Ovakav spoj minuncioznog formalnog savršenstva i jedne vrlo ozbiljne i obuhvatne supstance, koji funkcioniše na svim planovima od najsitnijeg (detalji u kadru) do najkrupnijeg (slika društva u jednom odsudnom trenutku) nisam baš često viđao. Nema mi druge nego da konstatujem da je Pepeo i dijamant delo prvog reda. Petica kô vrata i poklon do zemlje.